Skip to main content
Twarowski & Partners | Sales Institute
 

Ta witryna stosuje pliki cookies oraz podobne technologie w celach dostosowania naszych usług do potrzeb internautów oraz optymalizacji działań marketingowych. Istnieje możliwość zmiany ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.


Więcej możesz dowiedzieć się tutaj

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 – DANE UŻYTKOWNIKÓW

Zawsze, gdy dokonują Państwo zakupu w naszym sklepie, w ramach procesu sprzedaży zbierane są dane osobowe podawane przez Państwa, takie jak nazwisko, adres i adres e-mail.

Podczas przeglądania przez Państwa naszego sklepu internetowego otrzymujemy ponadto automatycznie Państwa adres IP, co ma umożliwić nam uzyskanie informacji na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego.

E-marketing (o ile ma to zastosowanie): Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, możemy wysyłać Państwu drogą mailową informacje na temat naszego sklepu, nowych produktów i innych aktualności.

ROZDZIAŁ 2 – WYRAŻENIE ZGODY

Podanie danych osobowych w celu zawarcia transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zamówienia dostawy lub zwrotu zakupionego towaru uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na gromadzenie ww. danych i wykorzystanie ich wyłącznie w określonym celu.

W przypadku, gdy są Państwo proszeni o podanie danych osobowych z innych przyczyn, np. dla potrzeb marketingowych, zawsze zostaną Państwo bezpośrednio poproszeni o wyrażenie na to zgody lub otrzymają Państwo możliwość odmówienia.

W przypadku zmiany decyzji przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na kontaktowanie się z Państwem, gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych w dowolnej chwili. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z nami pod adresem shop@sandler.com.

ROZDZIAŁ 3 – UJAWNIANIE DANYCH

Dane Użytkowników są ujawniane w przypadkach, gdy jest to wymagane prawem lub w przypadkach naruszenia przez Użytkownika Warunków Korzystania z Serwisu.

ROZDZIAŁ 4 – USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Przy pobieraniu płatności korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych. Wszystkie bramki płatnicze spełniają normy PCI-DSS określone przez Radę ds. Standardów Zgodności PCI, będącą wspólnym przedsięwzięciem takich marek jak Visa, MasterCard, American Express i Discover.

Odpowiadając wymogom PCI-DSS nasz sklep i dostawcy naszych usług są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo obsługi informacji zawartych na kartach kredytowych.

Zewnętrzni dostawcy, z których usług korzystamy, gromadzą, wykorzystują i ujawniają dane Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na rzecz naszej firmy.

Niektórzy usługodawcy zewnętrzni, w tym podmioty zajmujące się obsługą bramek płatniczych i przetwarzaniem transakcji płatniczych, stosują jednak własne polityki prywatności w odniesieniu do danych, jakie mamy obowiązek im przekazywać na potrzeby zawarcia przez Państwa transakcji kupna.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu korzystania z Serwisu przestają obowiązywać z chwilą opuszczenia przez Państwa witryny internetowej naszego sklepu lub przekierowania do serwisu lub aplikacji obsługiwanej przez podmiot zewnętrzny.

Kliknięcie linku umieszczonego na stronie sklepu może spowodować opuszczenie naszego serwisu. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez inne serwisy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stosowaną przez nie polityką prywatności.

ROZDZIAŁ 5 – ZABEZPIECZENIA

W celu ochrony Państwa danych osobowych stosujemy uzasadnione środki ostrożności i przestrzegamy najlepszych praktyk branżowych, aby zagwarantować, że dane nie zostaną zagubione, wykorzystane niezgodnie z prawem, ujawnione, udostępnione, zmienione ani zniszczone.

ROZDZIAŁ 6 – WIEK UPRAWNIAJĄCY DO WYRAŻENIA ZGODY

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem, że są Państwo osobami pełnoletnimi w świetle przepisów prawa krajowego obowiązującego w miejscu Państwa zamieszkania lub że są Państwo osobami pełnoletnimi w świetle ww. prawa i że wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z serwisu przez niepełnoletnich członków rodziny będących na Państwa utrzymaniu.

ROZDZIAŁ 7 – ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu w serwisie internetowym.

W przypadku nabycia naszego sklepu przez inny podmiot lub fuzji z innym podmiotem Państwa dane mogą zostać przekazane nowemu właścicielowi w celu umożliwienia nam dalszej sprzedaży Państwu towarów.

PYTANIA I INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeżeli pragną Państwo uzyskać dostęp, wprowadzić poprawki lub zmiany bądź usunąć jakiekolwiek Państwa dane osobowe będące w naszym posiadaniu, złożyć skargę lub uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z Kierownikiem ds. Ochrony Prywatności pod adresem: legal@sandler.com lub pocztą tradycyjną pod adresem: 300 Red Brook Boulevard, Suite 400, Owings Mills, Maryland, 21117.