Skip to main content
Twarowski & Partners | Sales Institute
 

Ta witryna stosuje pliki cookies oraz podobne technologie w celach dostosowania naszych usług do potrzeb internautów oraz optymalizacji działań marketingowych. Istnieje możliwość zmiany ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.


Więcej możesz dowiedzieć się tutaj

Nota prawna

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich użytkowników serwisu internetowego (w dalszej części zwanego „Serwisem”) Sandler Systems, Inc. (w dalszej części zwanej „SSI”) oraz do informacji, treści i materiałów publikowanych w Serwisie. Korzystanie z Serwisu lub zawartych w nim treści jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Brak zgody na warunki regulaminu oznacza konieczność natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu. Korzystanie przez Państwa z niektórych zasobów udostępnianych w Serwisie lub zawieranie określonych transakcji może być przedmiotem dodatkowych warunków i postanowień, które zostaną Państwu udostępnione przed skorzystaniem z ww. zasobów lub zawarciem ww. transakcji. SSI zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu według własnego wyłącznego uznania. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu SSI zastrzega sobie prawo do skorzystania ze wszystkich dostępnych środków prawnych przysługujących mu z tytułu ww. naruszeń. Niewyegzekwowanie przez SSI któregokolwiek z postanowień Regulaminu, niezależnie od przyczyny, nie może być interpretowane jako zrzeczenie się prawa do jego egzekwowania w dowolnym momencie. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych wizyt na stronach Serwisu. Zamieszczanie jakichkolwiek linków do Serwisu wymaga uzyskania uprzedniego pisemnego zezwolenia SSI.

Klauzula o ogólnym wyłączeniu odpowiedzialności

Pomimo, że SSI dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Serwisie były dokładne, SSI nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji oraz nie składa żadnych oświadczeń ani deklaracji innego rodzaju dotyczących produktów, usług, zasobów, treści i materiałów osób trzecich. SSI przysługuje prawo do wprowadzania zmian dotyczących usług, informacji, programów lub produktów zawartych w Serwisie w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Wszelkie wzmianki dotyczące produktów lub usług podmiotów zewnętrznych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy ani rekomendacji. Niektóre produkty lub usługi nie są dostępne na terytorium całego świata. Odniesienia do tego rodzaju produktów lub usług nie są równoznaczne ze wskazaniem, że SSI zamierza oferować takie produkty lub usługi we wszystkich państwach i lokalizacjach.

WSZELKIE INFORMACJE DOSTĘPNE W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE „JAK JEST” BEZ ŻADNYCH JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU, GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI PRAW ANI GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA LUB HANDLU LUB DZIAŁALNOŚCI. SSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB NASTĘPCZYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, KOSZTÓW PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH, STRATY LUB USZKODZENIA DANYCH WYNIKAJĄCEJ Z NIEUMIEJĘTNEGO KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO SERWISU LUB STRON WWW DOSTĘPNYCH Z SERWISU ZA POŚREDNICTWEM HIPERŁĄCZA (O ILE MA TO ZASTOSOWANIE) ORAZ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W SERWISIE LUB DZIAŁANIA W OPARCIU O TAKIE INFORMACJE.

Informacja o prawach autorskich

Prawa autorskie 1999-2016 Sandler Systems, Inc., 300 Red Brook Boulevard, Suite 400, Owings Mills, Maryland 21117, Stany Zjednoczone Wszelkie prawa zastrzeżone.

O ile nie wskazano inaczej, wszelkie prawa autorskie i inne prawa do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie, w tym, w szczególności wszelkich materiałów tekstowych, graficznych, informacyjnych, audio i wideo, innych materiałów, projektu oraz ogólnego wyglądu i kształtu Serwisu są własnością SSI. Wszelkie elementy Serwisu są chronione przepisami prawa o opakowaniach, znakach handlowych, nieuczciwej konkurencji oraz innymi przepisami.

Pobieranie, drukowanie i inne formy powielania materiałów tekstowych zamieszczonych w Serwisie jest dozwolone wyłącznie na własny użytek w związku z pozyskiwaniem informacji na temat produktów i usług oferowanych przez SSI, ich oceną i zakupem. Wszelkie prawa niewymienione w treści niniejszego dokumentu są zastrzeżone. Jakiekolwiek powielanie, dystrybuowanie, retransmitowanie lub modyfikowanie materiałów informacyjnych, nagrań audio i wideo oraz materiałów zamieszczonych w Serwisie, w tym modyfikowanie informacji o prawach autorskich, znakach handlowych i innych informacji dotyczących praw własności, niezależnie od tego, czy dane informacje mają formę elektroniczną czy też wydruku, bez uprzedniego wyraźnego pisemnego zezwolenia SSI jest stanowczo zabronione i może skutkować karą w postępowaniu cywilnym lub karnym.

Znaki handlowe

S Sandler Training (wraz z projektem), S Sandler Training Finding Power In Reinforcement (wraz z projektem), Sandler Training, Sandler, Sandler Online, S Sandler Online (wraz z projektem), S Sandler Online Finding Power In Reinforcement (wraz z projektem), Sandler Selling System, SandlerBrief, Negative Reverse Selling, Sandler Pain Funnel, the Sandler Submarine (tekst oraz projekt), the Pain Funnel (tekst oraz projekt), Finding Power In Reinforcement, SalesAccountability, No Guts, No Gain!, Sandler’s Professional Advantage, Pro Summit, Sandlerworks!, Sandler Training Certification (wraz z projektem), Sandler Sales Bronze Certified Certified (wraz z projektem), Sandler Sales Silver Certified Certified (wraz z projektem), Sandler Sales Gold Certified Certified (wraz z projektem), Sandler Sales Master Certified Certified (wraz z projektem), oraz How to Succeed są zarejestrowanymi znakami handlowymi usług oferowanych przez Sandler Systems, Inc. Sandler Instructor Certified (wraz z projektem), Tactics for Sales Professionals oraz Tactics for Sales Management Professionals są znakami handlowymi usług oferowanych przez Sandler Systems, Inc.

LinkedIn jest zarejestrowanym znakiem handlowym usług świadczonych przez LinkedIn, Ltd. Produkty i usługi oferowane przez Sandler Systems, Inc. nie są powiązane z firmą LinkedIn, Ltd. Ani przez nią sponsorowane.